Ana Sayfa // PatroFİN // PatroFİN Nedir

PatroFİN Nedir ?


PatroFİN, özel olarak geliştirilmiş bir muhasebe algoritmasıdır. Uzun yıllar devam eden bir çalışmanın ürünü olan bu algoritma, muhasebe biliminde araştırma geliştirme faaliyetlerinin yapılmasını gerekli kılmış ve muhasebe biliminin mantıksal yapısı üzerinde geliştirmeler yapılmıştır. Geliştirilen bu bilimsel bilgiler algoritmalara dökülmüş ve bilimsel olarak sınanmıştır. Tüm bu çalışmalar tek düzen hesap planı düzeyinde ve evrensel ilkeler bazında yürütülmüştür.

Muhasebe bilimi tek ve evrensel olmakla birlikte, işletmeler çok sayıda, istekleri ve ihtiyaçları farklı farklıdır. Bu nedenle geliştirilecek olan algoritmanın, muhasebe biliminin temel mantığını ve kurallarını her işletmeye göre uyarlanabilir, ölçeklendirilebilir ve yeniden şekillendirilebilir olması gerekmektedir. İşte bu esnek ve çok çeşitli ihtiyaçlar algoritmayı standart değil, her işletmeye göre yeniden şekil alabilen değişken ve dinamik bir yapıda olmaya zorluyor. PatroFİN'in algoritması bu gereklilikler dikkate alınarak geliştirilmiş her işletmeye göre yeniden şekil alabilen bir bulanık mantık çalışmasıdır.

Aynı algoritmanın farklı işletmelerde temel muhasebe prensipleri doğrultusunda ama işletme özelinde esnek ve özel bir mantık üretebilmesi için değişken parametre yapısı oluşturulmuştur. Bu parametre yapısı ile algoritma her işletmede kendini yeniden modellemeyi başarmaktadır.

Diğer taraftan algoritmanın en temel özelliği olan otomatik ve entegre muhasebe kaydı oluşturabilmesinin, her işletmede sorunsuz çalışması için işlemleri sürekli denetleyen ve hataları önleyen bir mantık motoru çalıştırmaktadır. Bu da yine her işletmeye ve her işleme göre özeldir. Her aşamada muhtemel hataların önüne geçmek için işlemleri ve işletmeye özel parametreleri sürekli kontrol eder ve kullanıcıyı yönlendirir.

Muhasebe algoritmasının bulanık mantıkla bu ihtiyaçlara cevap verebiliyor olması için yazılım ve veri tabanı altyapısın da aynı oranda esnek bir mimari kullanıyor olması gerekir. Bu nedenle PatroFİN için özel bir yazılım ve veritabanı mimarisi geliştirimiştir.

Tüm bunların yanında PatroFİN internet üzerinde çalışan web tabanlı bir yazılımdır. Aynı anda bir çok işletmenin ve kullanıcının işlem yaptığı dev bir yapı hayal edin. Tek bir algoritma aynı anda anlık olarak her kullanıcıya özel bir modelleme üretebilmekte ve bunları denetleyebilmektedir. Öyle ki PatroFİN her işletme için o işletmeye özel bir muhasebe işletim sistemi gibi çalışır.

PatroFİN'in muhasebe ve yazılım ar-ge çalışmaları hala devam etmektedir ve gelecekte de sürekli devam edecektir. Bu çalışmalarla ulaşılan yeni bilgiler ve buluşlar PatroFİN'e adapte edilmektedir. PatroFİN sürekli güncellenen ve iyileştirilen muhasebe algoritmasıyla dinamik bir yazılımdır.


Sayfayı Paylaş : +PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN