Ana Sayfa // PatroFİN // Neden PatroFİN

Neden PatroFİN ?


Piyasa koşulları ve gelişmeler işletmelerin daha performanslı olmasını gerekli kılıyor. Bu gereklilik firma sahiplerine ve yöneticilerine yeni sorumluluklar getiriyor. Artık firma sahiplerinin ve yöneticilerin muhasebe bilgisine sahip olmaları gerekiyor. Daha önemlisi ise artık firmaların yönetim süreçleri ve karar organları temel muhasebe verilerine göre hareket etmek durumundadır.

İşletme başarısının temelinde yönetim başarısı vardır. Yönetim başarısı için ise işletmeye ilişkin bilgilerin sağlıklı ve raporlanabilir olması gerekir. Bu nedenle işletme faaliyetine ilişkin mali verilerin muhasebeleştirilmesi sürecinin sağlıklı olması önemlidir.

Artık muhasebe algısı temelden değişiyor. Artık muhasebe vergi için değil, yönetim için ve taraflara bilgi sunmak için yapılacaktır. Bu temel değişim, muhasebeyi yönetimin vazgeçilmezi ve temel sorumluluğu haline getirmiştir. Muhasebe raporları/verileri firma bünyesinde "üretilmiş bilgidir. Bu bilgi, karar mekanizmalarında, yönetim süreçlerinde, politika ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılacak ve sonuçları etkileyecektir.

Mali tablolar/raporlar firma sahibinin karar mekanizmasında ve yönetim sürecinde kullanacağı yegâne veriler durumundadır. Bu verileri derleyen ve işleyen muhasebe sistemi ve muhasebenin diğer rapor kabiliyetlerini de unutmamak gerekir.

Piyasalardaki gelişmeye paralel olarak muhasebe, defter tutmaktan çıkarak, analiz ve kontrol haline geldi. İşletmenin diğer fonksiyonlarından farklı olarak muhasebe, diğer birimler için bilgi üreten ve diğer birimleri besleyen bir işleve sahiptir. Bu işlevinden dolayı da yönetimin en fazla ihtiyaç duyduğu, olmazsa olmaz bir olgudur. Çünkü muhasebe, işletmenin veri toplama, işleme, ölçme-değerlendirme ve bu verileri yeni bilgiler haline getirme işlevlerini yürütür. Muhasebenin vereceği doneler, yönetim süreçlerinin her aşamasında, yöneticinin kararlarını etkileyecektir.

Bilgi toplumunda ekonomiye temel oluşturan şey bilgi tabanıdır. Bilgi yeni bir yönetim çeşidi demektir. Karar ve yönetim için gerekli olan bilginin toplanması, işlenmesi, değerlendirilmesi, dağıtım ve kullanımı bilişim olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerde bilgiyi toplayan, tasnif eden, arşivleyen, ilgili birimlere göre değerlendiren ve karar süreçlerinde kullanmaları için bilgi üreten "muhasebe sistemi" için, "işletme bilişimi"dir diyebiliriz.

Bu gereklilikler dikkate alınarak hazırlanan PatroFİN, işletmelerin muhasebe ihtiyaçlarını profesyonel düzeyde karşılamak için geliştirilmiş özel bir yazılımdır. İşletmelerin faaliyetlerini Tekdüzen Hesap Palanı düzeyinde, anlık ve entegre bir yapı içinde, otomatik olarak muhasebeleştirebilen bir yazılım teknolojisi barındırır. Kullanıcının en az zamanda ve en az işlemle veri girişi sağlanarak, verilerin sistem tarafından muhasebeleştirilmesi gerçekleştirilmiştir.

Servis Olarak Sunulan Yazılım (SaaS - Software as a Service) modeliyle geliştirilen PatroFİN, işletmelerin muhasebe sorunlarını en az maliyetle çözer. Bütünleşik yapı ile, stok takibi, maliyetlendirme, imalat muhasebesi ve raporlama gibi karmaşık ihtiyaçları ek bir çaba gerektirmeden çözüme kavuşturur.

PatroFİN temel düzeyde muhasebe bilgisine sahip kullanıcıya ileri düzeyde muhasebe kayıt sistemi ve raporlama imkanı sunar. PatroFİN özel olarak geliştirilen bir muhasebe ve yazılım algoritması kullanır. Bu algoritma sayesinde kullanıcı tarafından girilen veriler sistem tarafından tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebeleştirilir ve raporlanır.

Bu üstün özellikleri ve kullanıcıya sunduğu harikulade kolaylıklarla PatroFİN "ilaç gibi" sloganını hak eder.

Siz sadece işlemlerinizi girin. Bırakın gerisini PatroFİN yapsın...


Sayfayı Paylaş : +PatroFIN PatroFIN @patroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN PatroFIN